Nacházíte se

JUDr. Petr Šťastný, Ph.D.

Svou profesní dráhu jsem v roce 2005 započal jako právník a posléze i jako vedoucí pracovník právního oddělení české pobočky předního světového pojišťovacího koncernu Allianz. Za dobu svého působení v této pojišťovně jsem získal hodnotné zkušenosti z oblasti občanského a obchodního práva, korporátního práva, pojišťovnictví a financí a v neposlední řadě též hodnotné manažerské dovednosti a znalost korporátního prostředí.

Po pětiletém působení v nadnárodní korporaci mě však její prostředí přestalo uspokojovat v možnostech profesního i osobního rozvoje a rozhodl jsem se pro profesní dráhu na nejistém, o to však atraktivnějším, poli advokacie.

Jako samostatný advokát se věnuji generální právní praxi s akcentem zejména na obhajobu v trestním řízení, včetně obhajob ex offo (soudem ustanovený obhájce), agendu korporátní a závazkové vztahy, nicméně zájmy svých klientů nejednou hájím i na poli občanského, rodinného či pracovního práva.

Po úspěšném složení státní rigorózní zkoušky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, katedře trestního práva, mi byl udělen akademický titul “JUDr.”. Po následném úspěšném absolvování doktorského studijního programu při téže katedře Právnické fakulty Univerzity Karlovy pak mohu za svým jménem uvádět rovněž akademický titul “Ph.D.”

Svou duchapřítomnost a rétorské schopnosti tříbím rovněž při své přednáškové činnosti v rámci (postgraduálních) studijních programů MBA zaměřených na právní problematiku, zejména pak na obchodní právo v podnikání.

Vedle českého jazyka hovořím také anglicky.

Jsem aktivní sportovec.

Kontakt

Sídlo

Náprstkova 273/8
110 00 Praha 1 – Staré Město
(dům U BÍLÉHO JELENA, 1. patro vpravo)

JUDr. Petr Šťastný, Ph.D.

e-mail: petr@stastnyadvokat.cz
mobil: +420 604 138 733
www.stastnyadvokat.cz