Nacházíte se

  • Úvodní stránka

JUDr. Petr Šťastný, Ph.D., advokát

Jsem přesvědčen, že poskytováním kvalitních právních služeb napomáhá advokát svým klientům v realizaci jejich snů a cílů, a to jak v profesním, tak i v soukromém životě.

Poskytuji právní služby právnickým i fyzickým osobám zejména v oblasti trestního práva, a to jak v rámci obhajoby v trestním řízení, tak i v rámci zastupování poškozených v adhezním řízení, korporátního práva včetně zakládání nových obchodních společností, změn společností a převodů podílů, občanského práva včetně závazků ze smluv a jejich vymáhání a agendy nemovitostí včetně advokátních úschov, pracovního a rodinného práva včetně rozvodů a problematiky výchovy a výživy dětí a v neposlední řadě též práva duševního vlastnictví.

Pro zajištění komplexní pomoci klientům spolupracuji také s notáři, exekutory a externími odborníky v oblasti financí, daní a účetnictví, realitní činnosti a překladatelských a tlumočnických služeb.

Jsem zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 15011.

Kontakt

Sídlo

Náprstkova 273/8
110 00 Praha 1 – Staré Město
(dům U BÍLÉHO JELENA, 1. patro vpravo)

JUDr. Petr Šťastný, Ph.D.

e-mail: petr@stastnyadvokat.cz
mobil: +420 604 138 733
www.stastnyadvokat.cz